WAAROM EN VOOR WIE?

Het Fonds Harzé en deze betreffende projectoproep staat open voor deelname door studenten (individueel of in groep) uit alle types van onderwijs in onderwijsinstellingen erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Hiertoe behoren binnen het kader van het Fonds Harzé – voor deze specifieke projectoproep – zowel 15+ onderwijs als 18+ onderwijs, van het beroepsonderwijs tot de universiteiten, tot onze doelgroepen.

De projectoproep zullen we om evenwichtige beoordelingsredenen verder indelen in twee beoordelingscategorieën, namelijk projectcategorie 15+ onderwijs en projectcategorie 18+ onderwijs.

Studenten kunnen via de officiële procedures en kanalen van de schoolgemeenschap waartoe zij behoren – onder begeleiding van en met akkoord van een promotor en/of coördinerende verantwoordelijke – een project indienen.

PROJECTTHEMA'S & RANDVOORWAARDEN FOCUS OP HET PRINCIPE “REDUCE – REUSE – RECYCLE”

Het ingediende project moet minimum op één of op een combinatie van meerdere van onderstaande projectthema’s
betrekking hebben om in aanmerking te kunnen komen voor deelname aan de Prijs Fonds Harzé.

CIRCULAIRE ECONOMIE

INNOVATIE

RECYCLAGE

MVO

FINANCIEEL

REALISEERBAAR

TAAL

HET PROJECTVERLOOP IN DETAIL

Fase 1

Kennisgeving en projectoproep Prijs Fonds Harzé  – KBS (najaar 2023 – voorjaar 2024) Je kan vanaf nu inschrijven – Campagne op sociale media en nieuwsbrief + mailing KBS

Fase 2

Inschrijving voor deelname (november 2023 – 15 augustus 2024) Ik heb een idee voor een project, eindwerk, thesis, …. Dus ik schrijf zo snel mogelijk in

Fase 3

Beoordeling ingediende projecten op PFH-principes (vanaf november 2023) Komt je project in aanmerking ja/nee

Fase 4

Kennisgeving van aanvaarding voor deelname Fonds Harzé (vanaf november 2023) Je krijgt bericht over de beslissing van het Fonds

Fase 5

Realisatie van het project door de deelnemers (november 2023 – september 2024) Je werkt je idee verder uit en schrijft je eindwerk, thesis, project, …

Fase 6

Indiening eindwerk en resultaten door de aanvaarde deelnemers ( juni 2024 – september 2024) Je dient je eindwerk, thesis, project in via het platform

Fase 7

Jurybeoordeling en eerste selectie van de ingezonden einddossiers van de projecten, de geselecteerde topprojecten mogen met presentatie, toelichting en verdediging hun dossier voorstellen aan de jury (najaar 2024) Jij (en eventuele teamgenoten) kan de jury persoonlijk overtuigen

Fase 8

Eindbeoordeling met prijzen van de weerhouden en gepresenteerde topdossiers (najaar 2024) De jury neemt een beslissing en bepaalt wie een prijs in ontvangst zal mogen nemen

Fase 9

Academische zitting en uitreiking van de Prijs Fonds Harzé (najaar 2024 of begin 2025) de winnaars en laureaten ontvangen hun geldprijs, de promotoren van de winnaars mogen voor hun onderwijsinstelling een trofee in ontvangst nemen

DE JAARLIJKSE PRIJZEN

De jaarlijkse “Prijs Fonds Harzé” (PFH) omvat een geldbedrag voor de deelnemende student(en) en een trofee PFH voor de school.
Het bedrag wordt aan de student(en) zelf toegewezen.

PRIJZEN VAN FONDS HARZÉ

Categorie 15+ onderwijs
 
Winnaar              € 1000 + trofee PFH
Laureaat 1          € 300
Laureaat 2          € 150
Laureaat 3          Eervolle vermelding
Laureaat 4          Eervolle vermelding
 
Categorie 18+ onderwijs
 
Winnaar              € 1500 + trofee PFH
Laureaat 1          € 750
Laureaat 2          € 300
Laureaat 3          Eervolle vermelding
Laureaat 4          Eervolle vermelding
 
Extra Project +
 
Winnaar              € 1000

WAT VOOR PROJECTEN?

Neem een kijkje bij een aantal voorbeelden dat wij geven.

Betere Recyclage manier

Nieuwe manieren om te meer en beter recycleren of om met minder energie te recycleren.

Miliue impact verlagen

Milieu impact bij evenementen verlagen: op het vlak van energie, verbruiksgoederen, voeding, water, afval, …

Anders omgaan met materialen

Anders omgaan met gekende materialen of gekende producten ontwikkelen vanuit andere grondstoffen.

HOE VERLOOPT DE SELECTIE

Uit de inzendingen selecteert de jury de projecten voor de eindronde.

Na presentatie, toelichting en verdediging van het project door de indiener(s) en na beraadslaging door de voltallige jury, kunnen max. 11 prijzen worden toegekend.

Indien de Jury zou oordelen dat geen of slechts een beperkt aantal van de ingezonden projecten aan de voorwaarden voldoet, worden de hieraan verbonden prijzen voor dat jaar niet of slechts beperkt toegekend.