Fonds Harzé wil het onderwijs ondersteunen bij de ontwikkeling van projecten die instaan voor innovatieve recyclagetechnieken, mét inachtneming van het MVO-gedachtegoed en met de focus op duurzaamheid en circulaire economie. 

Met een jaarlijkse geldprijs wil het Fonds de jongste generatie een extra zetje geven om grootse dingen te realiseren.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Verwezenlijk je eigen ecologisch idee en win!

SUS HARZÉ & HILDE HANSELAER

MAAK KENNIS MET DE BEZIELERS

In 2017 hebben we het familiebedrijf Oude metalen Harzé, dat we steeds met hart en ziel hebben geleid, om verschillende redenen verkocht. Vermits de recyclage genen zich niet laten temmen en we er van overtuigd zijn dat veel goede ideeën van jongeren komen, hebben we besloten deze beide zaken te combineren in het  “FONDS HARZÉ“. 

Het Fonds zal het onderwijs ondersteunen bij de ontwikkeling van projecten voor “innovatieve recyclage technieken” door jaarlijks een geldprijs uit te reiken aan de geselecteerde winnende projecten. Deze projecten kunnen vanuit elke vorm van erkend 15+ onderwijs in Vlaanderen worden ingediend. Dit omdat we van mening zijn dat in elke vorm van onderwijs de mogelijkheid bestaat om baanbrekende ideeën naar voor te brengen en we een zo breed mogelijk platform willen creëren voor studenten.

Dankzij onze jarenlange ervaring in de recyclage, het enthousiasme van onze contacten binnen en buiten de sector en de steun van Louis Verbruggen – die ons steeds met raad en daad heeft bijgestaan – konden we het “FONDS HARZÉ“ boven het doopvont houden.

Alle betrokkenen, waaronder wijzelf, maar zeker ook de commissieleden van het fonds en de leden van de evaluatiecommissie, zetten zich belangeloos in vanuit de overtuiging dat jongeren met goede ideeën soms net dat extra zetje nodig hebben om grootse dingen te realiseren. Dat extra zetje zal bestaan uit een jaarlijkse financiële ondersteuning van in totaal 5.000 euro, te verdelen over de finaal geselecteerde projecten.

Door voldoende publiciteit binnen het ondernemerslandschap te voorzien voor de winnende en/of veelbelovende projecten verwachten we dat de bedrijfswereld hier mee zal op inspelen en zich zal inzetten om ideeën en projecten verder te ontwikkelen in samenwerking met de betrokken schoolgemeenschappen en studenten.

"De beste ideeën zitten bij de jeugd"

Ben jij ook een krak in “out of the box” denken? 

HET GEHELE PROCEDUREVERLOOP VOOR HET TOEKENNEN VAN DE PRIJS FONDS HARZÉ

STAAT ONDER TOEZICHT VAN EEN ONAFHANKELIJKE
EVALUATIECOMMISIE

Het kernbestuur bestaande uit Sus Harzé, Hilde Hanselaer en Louis Verbruggen zal worden aangevuld met vertegenwoordigers uit de financiële sector en de overheid, met experten uit de recyclage- en afvalsector en met vertegenwoordiging van personen met kennis en ervaring in het domein onderwijs.  

De samenstelling van de evaluatiecommissie is neutraal. Geen van de commissieleden heeft of mag belangen hebben of verkrijgen in een betrokken onderwijsrichting en niemand heeft rechtstreeks of onrechtstreeks een belangenconflict bij de projecten. In voorkomend geval onthoudt het lid zich dan van de beoordeling van het betrokken project en is er meldingsplicht aan de Voorzitter voor evaluatie.

De Evaluatiecommissie vertrekt vanuit een constructieve benadering en alles wat binnen deze Evaluatiecommissie wordt behandeld, blijft strikt vertrouwelijk en valt onder de garantie van geheimhouding.

Samenstelling bestuurscomité:

  • Sus Harzé                         Oprichter Fonds Harzé
  • Hilde Hanselaer               Oprichter Fonds Harzé
  • Louis Verbruggen            Voorzitter KBS bestuurscomité Fonds Harzé
  • Gerrit Rauws                     KBS – Directeur KBS
  • Sarah Reyn                        KBS – Secretaris Fonds Harzé

De evaluatiecommissie

De jury bestaat uit:

  • Oprichters Fonds Harzé
  • Voorzitter Fonds Harzé
  • 2 Juryleden met kennis van het onderwijsveld
  • 2 Juryleden uit de financiële sector
  • 2 Juryleden uit de recyclagewereld